Minerals: V

Vaesite(Ni,S)
ValentiniteSb2O3
VanadinitePb5(VO4)3Cl
VarisciteAl(PO4).2H2O
Villamaninite(Cu,Ni,Co,Fe,S)
VilliaumiteNaF
VivianiteFe3(PO4)2.8H2O
VolborthiteCu3V2O7(OH)2.H2O